Voorwaarden

Algemene voorwaarden, reglementen voor refund entreetickets Boerenrockfestival 2020. Algemeen Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/ Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement van aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals tokens en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht. De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen en de Klant. Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot een evenement van < Stichting Boerenrock > om te zetten naar een gift aan < Stichting Boerenrock >. De bestaande overeenkomst tussen < Stichting Boerenrock > en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het restitutiebedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele order oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een gift aan < Stichting Boerenrock >. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen < Stichting Boerenrock > en de Klant. Artikel 2: indien de Klant voor terugbetaling kiest Het Boerenrocfestival is verplaatst, naar 19-22 augustus 2021 als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant voor 30 juni 2020 Algemene voorwaarden, reglementen voor refund entreetickets Boerenrockfestival 2020. kenbaar heeft gemaakt aan < Stichting Boerenrock > dat hij/zij geen gebruik kan maken van het ticket, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling). De bestaande overeenkomst tussen < Stichting Boerenrock > en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door < Stichting Boerenrock >. De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan. Indien het evenement is verplaatst, vindt de terugbetaling uiterlijk plaats drie (3) maanden na de datum van het afgelaste evenement plaats. Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant. *** DISCLAIMER Deze voorwaarden zijn voorwaarden die See Tickets heeft opgesteld om haar partners te ondersteunen. Deze voorwaarden zijn gemaakt op basis van de meest generieke werkwijze van See Tickets partners. See Tickets heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat bovenstaande “Template T&C’s voor evenement houders” up-to-date en zo juist mogelijk zijn. See Tickets garandeert echter geen juistheid van deze voorwaarden. Aan deze voorwaarden kunnen door u jegens See Tickets geen rechten worden ontleend. See Tickets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze voorwaarden door u jegens consumenten. Deze voorwaarden zijn niet specifiek gemaakt voor uw dienstverlening, het kan dus zijn dat deze voor uw evenement(en) niet passend zijn. See Tickets adviseert deze voorwaarden altijd op juistheid te controleren en door te nemen met uw eigen juridisch adviseur.

Kaarten verkrijgbaar aan de dagkassa

Nooit meer iets missen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons laatste nieuws en alle komende events van boerenrock? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Official mediapartner Boerenrockfestival

Contactgegevens

background