Huisregels Klamping

 

 • Er wordt geen alcohol geschonken en geen rookwaren verkocht aan personen tot 18 jaar. Bij twijfel zal om je legitimatie worden gevraagd.

 • Roken in de feesttent is verboden. Bij overtreding zal de toegang worden geweigerd

 • Er wordt geen enkele vorm van agressie getolereerd. Bij agressief en/ of provocerend gedrag wordt je direct van het terrein verwijderd en, indien nodig, worden overgedragen aan de politie.

 • Het gebruik en/ of bezit van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding wordt je overgedragen   aan de politie.

 • Het meenemen van lachgas is niet toegestaan.

 • Het meenemen van dranken en/ of etenswaren is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan je buiten de voor publiek toegankelijke terreinen te begeven.

 • Glas is op het geheel evenementen terrein niet toegestaan.

 • Aanwijzingen van organisatie medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.

 • Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het festival worden ontzegd.

 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden.

 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zal je worden overgedragen aan de politie.

 • Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.

 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

 • Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren. 

 • Minimale leeftijd bezoeker is 18 jaar. Vanaf 16 jaar onder begeleiding van een volwassene. Beneden de 16 jaar onder begeleiding van de ouders
 • Alleen bezitters van een zogeheten ‘klampingkaart/ cross-kaart ‘ hebben toegang tot de camping/rennerskwartier.
 • Alleen deelnemende voertuigen mogen op het klampingterrein/rennerskwartier .
 • Overige voertuigen moeten na uit- /afladen het campingterrein en of rennerskwartier verlaten.
 • Op de klamping is geen stroomaansluiting bij de kampeerplaatsen aanwezig, aggregaten zijn toegestaan mits aanwezigheid van een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kg.
 • Het meenemen van alcohol, eten, drinken, drugs,  barbecues, gasflessen, wapens en dieren is verboden.
 • Open vuur is verboden. Gasflessen zijn verboden
 • Vuurwerk is verboden Bij overtreding wordt je overgedragen   aan de politie.
 • De beveiliging van de camping beslist over de volumeknop van je geluidsinstallatie.
 • Houd de camping schoon! Er staan grote afvalcontainers. Doe hier je afval in. De campingplaats dient schoon te worden achtergelaten bij vertrek.
 • Voortijdig vertrek vanaf de camping kan alleen na overleg met en na toestemming van de camping coördinator.
 • OP HET RENNERSKWARTIER IS GEBRUIK VAN EEN MILIEUKLEED VERPLICHT.
 • Brandstoffen uit de zon in een lekbak bewaren.
 • Het is absoluut verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcohol en/of drugs te gebruiken. Hier zal op gecontroleerd worden.
 • Deelnemers zijn er zich er van bewust dat zij te allen tijden zelf verantwoordelijk zijn voor schade en/of letsel zowel bij henzelf als bij derden.
 • Het is ten strengste verboden om met je voertuig op het rennerskwartier rond te crossen. Alleen stapvoets rijden is toegestaan.
 • Deelnemers doen geheel op eigen risico mee en kunnen de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers ten allen tijden te kunnen uitsluiten van deelname.
 • Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de beveiliging en/ of de organisatie hierover.

 

Meteen tickets bestellen

Nooit meer iets missen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons laatste nieuws en alle komende events van boerenrock? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Official mediapartner Boerenrockfestival

Contactgegevens

background